Nieuw: Immunoglobulines als add-on voor Pandas en PANS per 2017

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Nieuw: Immunoglobulines als add-on voor Pandas en PANS per 2017 door te sturen naar een vriend.

Immunoglobulines zijn geneesmiddelen met een bijzondere status. Ze mogen door het ziekenhuis apart van de behandeling, dus extra (als 'add-on'), in rekening worden gebracht. Op de nota dient dan vermeld te staan welk merk geneesmiddel is gebruikt (handig voor de afdeling inkoop) en ook voor welke ziekte het is voorgeschreven (de indicatie).


Met ingang van 1 januari 2017 zijn PANS en Pandas  geregistreerde indicaties voor off-label gebruik van immunoglobulines. Een belangrijke  stap voorwaarts! Een specialist die deze middelen wil voorschrijven, kan met verwijzing naar registratienummer 885 een aanvraag doen bij de ziektekostenverzekeraar van de patiënt. Verzekerden hebben volgens art. 2 lid 4 lid 1 van het Besluit Zorgverzekering recht op 'geneeskundige zorg (...) zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden'. Verder geldt als nadere aanduiding dat de zorg moet voldoen aan 'de stand van de wetenschap en praktijk' (art. 2.1, tweede lid, van datzelfde besluit). De verzekeraar dient te beoordelen of de aangevraagde zorg hieraan voldoet.


Wijst de ziektekostenverzekeraar de aanvraag af? Een eventuele afwijzing dient gemotiveerd te worden en de patiënt of diens rechtsvertegenwoordigers kunnen aanvullende informatie inbrengen en de verzekeraar om heroverweging vragen. Blijft de negatieve beslissing in stand, dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en de zorgverzekeraars. Dat kan door bemiddeling van de Ombudsman Zorgverzekeringen of door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (030) 698 83 60. Meer informatie over de procedure is te vinden op www.skgz.nl.


Het Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Als een kwestie uitmondt in een geschil, wordt het Zorginstituut gevraagd om een standpunt in te nemen aan de hand van de onderliggende stukken in het dossier, waarna de Geschillencommissie een bindend advies uitbrengt.