Patiëntenperspectief2021

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Patiëntenperspectief2021 door te sturen naar een vriend.

 

Dutch Brain Council en circa 80 andere patiëntenorganisaties bieden de Tweede Kamer een petitie aan voor meer invloed

 

Op 21 februari 2017 biedt het initiatief PatiëntenPerspectief2021 een petitie aan de Tweede Kamer aan namens ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening. Zij doen hierin concrete voorstellen om de positie van patiënten en -organisaties nog beter aan te laten sluiten bij de totstandkoming van nieuw zorgbeleid. Initiatiefnemers hopen dat de visie en voorstellen een plek krijgen in het debat dat de Tweede Kamer een dag later voert met minister Schippers (VWS) over patiënten- en cliëntenrechten.

 

Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een aantal patiëntenorganisaties om hun stem te laten horen aan de politiek. Zij willen dat hun ervaringsdeskundigheid een plek krijgt bij de totstandkoming van zorgbeleid. Het visiedocument (petitie) is ondertekend door 79 organisaties, die samen ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening vertegenwoordigen. Ondertekenaars zijn onder andere: Stichting Dutch Brain Council, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), Oogvereniging en Kind & Ziekenhuis.

 

Hoewel de positie van patiënten de afgelopen jaren is versterkt, werd onlangs in een onderzoek van SiRM ‘Rapportage Next level gezondheidszorg: Hoe de zorg efficiënter en beter kan’ bevestigd dat er nog veel moet gebeuren. Politiek en overheid geven aan de patiënt centraal te willen stellen in het zorgbeleid. PatiëntenPerspectief biedt een aantal concrete voorstellen aan om daar handen en voeten aan te geven.

 

De voorstellen vloeien voort uit de volgende drie pleidooien:
1. Speel in op de veranderende rol van patiënten(organisaties) in het veranderende zorglandschap.
2. Rust de rol en de financiering van de patiëntenorganisaties beter toe op de huidige tijd.
3. Houd de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en doelmatig.

 

Initiatiefnemers van PatiëntenPerspectief2021 stellen zich tot doel om de stem van de patiëntenorganisaties te laten landen in ‘de politiek’. Deze visie is opgesteld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en de daaropvolgende Kabinetsformatie. Patiëntenorganisaties zijn welkom om zich aan te sluiten.