Pandasweb toegetreden tot de Dutch Brain Council per 2017

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Pandasweb toegetreden tot de Dutch Brain Council per 2017 door te sturen naar een vriend.


'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'

Met veel genoegen kunnen we melden dat Pandasweb in januari 2017 is toegetreden tot de Dutch Brain Council (DBC), een platform van patiëntenorganisaties voor hersengerelateerde aandoeningen. Hersenziekten zijn er in vele verschijningsvormen. De DBC becijferde onlangs dat het met meer dan 4 miljoen mensen in Nederland om een grote groep in onze samenleving gaat.


Alzheimer, Parkinson, hersenletsel door bijv. trauma... Bij het begrip 'hersengerelateerde ziekten' wordt vaak gedacht aan aandoeningen die volwassenen treffen. De Dutch Brain Council acht het waardevol dat er meer aandacht komt voor hersenziekten die kinderen treffen. Voor een ziekte als PANS/Pandas, geldt dat alles beter is dan niets doen. Met hun hulp gaan we proberen om veel meer bekendheid te geven aan de nieuwe ziektemechanismes achter dit syndroom. Het is belangrijk dat (huis)artsen, ouders, therapeuten, schoolverpleegkundigen en onderwijsprofessionals begrijpen dat groot leed voorkomen kan worden door een combinatie van goede preventie en juiste, tijdige behandeling. In de meeste gevallen is schade omkeerbaar!


Via het lidmaatschap van de DBC nemen Pandasouders deel aan allerlei voorlichtingsactiviteiten. De DBC is als overkoepelende patiëntenorganisatie met 'de Hersenstraat' present bij bepaalde congressen voor bijv. artsen, verpleegkundigen en op de jaarlijkse Publieksdag van de Hersenstichting en stelt standruimte beschikbaar. Afgelopen jaar spraken Pandasouders met honderden huisartsen, verpleegkundigen, ggz-medewerkers, psychotherapeuten om aandacht te vragen voor dit onderschatte ziektebeeld dat ook in Nederland duizenden kinderen treft zonder dat de samenleving dit door heeft. Omdat er een wereld te winnen is, zullen we dit beleid komend jaar voortzetten. We staan 24 maart aanstaande op LOVAH, een beurs voor aankomend huisartsen, het is maar dat u het weet. Wordt vervolgd!

 

Naar de website van de Dutch Brain Council