Vrijdagavond 17 april 2015: Ouderbijeenkomst Pandaskinderen!

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Vrijdagavond 17 april 2015: Ouderbijeenkomst Pandaskinderen! door te sturen naar een vriend.

Graag nodigen wij belangstellenden uit voor de vierde ouderbijeenkomst voor PANS/Pandas, op vrijdagavond 17 april a.s. om 20.00u  in Multifunctioneel centrum De Enk, Enkstraat 67 te Zwolle (in de wijk Assendorp). Voor wie per auto reist: er kan geparkeerd worden bij supermarkt Jumbo aan de Assendorperstraat 71. Voor reizigers per openbaar vervoer: rekent u vanaf het Centraal Station met ca 10-12 minuten looptijd.

 

De ontwikkelingen rond PANS/Pandas gaan hard. Er is met de lancering van een besloten website voor artsen, met nieuwe wetenschappelijke studies en met allerlei ouderinitiatieven het afgelopen jaar enorme vooruitgang geboekt, zowel internationaal als hier in Nederland. Ouders 'van het eerste uur' uit hele land komen bij elkaar om ervaringen en informatie met betrekking tot onderzoek en behandeling uit te wisselen en elkaar te steunen. En natuurlijk willen ze ouders van kinderen die onderzocht worden op eventuele PANS/Pandas graag op weg helpen.

 

Pandas is een 'perverse' ziekte, omdat het kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien dubbel treft. Er is het ziek zijn zelf, maar er is daarnaast de last van niet gezien en dus niet begrepen, niet geholpen worden. Kinderen met Pandas lopen rond met een ontstekingsreactie in de hersenen die voor afwijkend gedrag zorgt, terwijl er ogenschijnlijk niet zoveel mis is met ze. Als PANS/Pandas chronisch wordt (vanaf ongeveer 7-8 jaar) leidt dat ertoe dat het kind problemen krijgt met zijn directe omgeving (gezin, klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes) die met onbegrip reageren. Er wordt op ze gemopperd, ze krijgen straf, worden buitengesloten, terwijl ze ziek zijn en hulp nodig hebben.


Voor Pandas geldt: 'je gaat het pas zien, als je het begrepen hebt'. Artsen (huisartsen, kinderspecialisten, kinderpsychiaters) die van ouders willen horen wat er klinisch te zien valt aan deze kinderen, nodigen wij daarom nadrukkelijk uit deze besloten bijeenkomst bij te wonen. Een mailtje naar info@pandasweb.nl met uw aanmelding stellen we op prijs.


PANS/Pandas kan een zeer invaliderend verloop hebben. Leer het beginstadium van dit ziektebeeld herkennen; bij jonge kinderen kan door kortdurende behandeling met antibiotica, veelal worden voorkomen dat het veel ergere, chronische beeld ontstaat, dat doorgaans ingrijpende behandeling met o.a. immuuntherapie vergt!