Pandas in Nederland - interview

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Pandas in Nederland - interview door te sturen naar een vriend.

Het AMC/de Bascule is een Pandaspoli gestart. In de nieuwsbrief voor Nederlandse kinderartsen van oktober 2013, wordt hiervan melding gemaakt. Bij een serieuze verdenking op Pandas, dienen ouders verwijzing te vragen via een kinderarts.


Het is van belang dat artsen en onderzoekers verbonden aan belangrijke academische centra kinderen met een verdenking op Pandas zien. In de VS startten eerder het Massachusetts General en Stanford University al een vergelijkbare pandaspoli. Zij hebben zich bereid verklaard om acute en chronische PANS/Pandas gevallen te onderzoeken en zo mogelijk behandelen. Mogelijk - maar niet gegarandeerd - met behulp van langdurig voorgeschreven antibiotica, IVIG en/of plasmaferese.


Zoek als ouders samenwerking met artsen en geef hen de ruimte - niet om het wiel opnieuw uit te vinden, wel om vertrouwd te raken met de klinische presentatie en de best beschikbare therapieplannen verder te ontwikkelen.
 

Naar het interview p1, p2 en p3