Cunningham paneltest voor PANS/Pandas gelanceerd!

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Cunningham paneltest voor PANS/Pandas gelanceerd! door te sturen naar een vriend.

Sinds maandag 22 april 2013 kunnen artsen een beroep doen op de diensten van Moleculera Labs. Voor vrijwel de gehele Verenigde Staten is de benodigde accreditatie nu geregeld. Ook voor Europa en andere delen van de wereld zijn door het laboratorium de benodigde vergunningen aangevraagd. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit komend voorjaar nog rond komt.


Meer dan 10 jaar onderzoek naar één of meer unieke biologische marker(s) voor PANS/Pandas, heeft geleid tot de Cunningham paneltest. Aan de hand van vier laboratoriumtesten wordt gekeken naar antilichamen tegen neurale antigenen (tubuline, lysoganglioside en dopamine receptoren D1 en D2), aangevuld met een test naar de mate van CAM-kinase II activatie. Wanneer op basis van zorgvuldige analyse van de ziektegeschiedenis het vermoeden rijst dat mogelijk sprake is van PANS/Pandas, kan hiermee worden nagegaan hoe groot de kans is dat een individu positief zal reageren op de bekende, effectieve behandelstrategieën, waaronder immuuntherapie. Een uiterst belangrijke aanvulling op de bestaande mogelijkheden om kinderen met ernstige acute dan wel chronisch geworden Pandas op te sporen.


Moleculera Labs werkt, samen met onderzoekers, patiënten en artsen, verder aan het begrijpen van de onderliggende ziektemechanismen van deze aandoeningen. Voor artsen is een korte samenvatting van de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot PANS/Pandas opgenomen, aan het einde waarvan verwijzingen naar belangrijke literatuur zijn opgenomen. (Zie ook 'Waar vind ik meer informatie over Pandas')


Moleculera Labs wil kinderen met PANS/Pandas - én de gezinnen waarin zij opgroeien - helpen, zodat ze behandeld kunnen worden en een goede kwaliteit van leven terugkrijgen.