samen20089212805-fulle


Wat is de prognose voor een kind met PANDAS?

Op basis van onderzoeksresultaten in combinatie met ervaringen van ouders van kinderen en Pandas-experts rijst het volgende beeld op:
 

Als acute gevallen van Pandas onmiddellijk behandeld worden met één van de effectief gebleken antibiotica, blijft het soms bij één of enkele uitbraken. De foutieve 'programmering' wordt dan effectief teruggedraaid.


Als Pandas chronisch is geworden (mogelijk doordat vroege ziekte episodes niet herkend zijn of als er sprake is van virulente strep) zijn IVIG en plasmaferese met aansluitend preventief antibioticumgebruik de aangewezen behandeling. De NIMH-studie die begin 2011 gestart is, beoogt definitief uitsluitsel te geven over de werkzaamheid van immuuntherapie.


Zowel ouders als clinici rapporteren dat immuuntherapie bijzonder effectief is, in elk geval tot aan de puberteit maar zelfs daarna. Ca 3 tot 4 maanden na IVIG laat meer dan 85% van de behandelde kinderen een functieherstel van 80% of meer zien. Na een jaar is meer dan 95% van de kinderen nagenoeg hersteld. Op grond van deze ervaringen nemen Pandasexperts momenteel aan dat de ontstekingsreactie die bij Pandas in de hersenen plaatsvindt, omkeerbaar is bij goede en tijdige behandeling. Het eerst verbetert de situatie thuis, vervolgens op school en pas als laatste worden verbeteringen gezien in het sociaal functioneren van de kinderen. Het wachten is op de uitkomsten van de NIMH studie die voorjaar 2011 van start is gegaan.


Wel blijven kinderen die Pandas hebben ook na adequate behandeling zeer gevoelig voor invloeden die het afweersysteem onder druk zetten (bacteriële - maar ook virale infecties, stress, vermoeidheid enz.). Om te voorkomen dat het afweersysteem opnieuw in de Pandas-programmering schiet, is nabehandeling met betalactam antibiotica essentieel. Behalve een goede behandeling heeft je kind hersteltijd nodig, waarbij ook een dosis geluk om de hoek komt kijken. Sommige kinderen raken geherinfecteerd. Er zijn aanwijzingen dat dat in sommige gevallen via 'close contacts' gaat (familieleden, broers, zussen, vriendjes, klasgenoten die met strep rondlopen). Er zijn nog veel vragen over strep: zo het lijkt er bijv. op dat strep zich intracellulair kan verbergen. Eventuele 'dragers' van strep moeten behandeld worden om te voorkomen dat een Pandaspatiënt opnieuw besmet wordt . Herbesmetting kan ertoe leiden dat herbehandeling met IVIG nodig is.